JV-01

ארגז רכינה למשאית 4*8 32 טון כולל

אורך הארגז: עד 7.0 מ'
רוחב הארגז: פנימי ממוצע 2.3 מ'
בוכנה: פנימית/חיצונית
גובה הארגז: 1.25-2.16
רצפה/ דפנות HARDOX/3CR12/ST-52 עובי לפי דרישה

דלת אחורית משופעת/ ישרה אטומה ע"י גומי
פתיחה וסגירה ע"י בוסטרים 2 + פיני בטחון
גגון הגנה לקבינה: עד גובה 1.7
סולמות עליה לארגז