JH-75

נתמך 3 סרנים 40 טון כולל

אורך הארגז: עד 9.3 מ' ,רוחב: פנימי ממוצע 2.35 מ', גובה: 1.25-2.16
מערכת סרנים ROR/SAF כולל היגוי 9/11 טון וסרן קדמי מתרומם
מערכת מתלים: 6 כריות אוויר
שלדה: DOMEX
פין גרירה: 2"/3.5"
6 צמיגים בגודל 445/65R,385/65R-22.5

כולל 6 חישוקי מתכת 14/22.5,11.75/22.5
רצפה/ דפנות HARDOX/3CR12/ST-52 עובי לפי דרישה
דלת אחורית משופעת/ ישרה אטומה ע"י גומי
פתיחה וסגירה ע"י בוסטרים 2 + פיני בטחון
סולמות עליה לארגז
בוכנה: פנימית/ חיצונית