JH-733P

נתמך משטח עם מבנה וילונות 3 סרנים 38 טון כולל

אורך: 13.6 מ'
רוחב: עד 2.55 מ'
מערכת סרנים ROR/SAF כולל היגוי 9/11 טון וסרן קדמי מתרומם
מערכת מתלים: 6 כריות אוויר
מנעולי הצמדה: 12
שלדה: DOMEX
פין גרירה: 2"/3.5"

6 צמיגים בגודל 445/65R,385/65R-22.5
כולל 6 חישוקי מתכת 14/22.5,11.75/22.5
פח רצפה 4 מ"מ ST-52
מבנה וילונות הכולל:
– קיר קדמי קבוע
– גג פיבר גלאס
– דלתות אחוריות מסוג פלייווד/ וילון