JH-32

גרור רכין לרמסע 27 טון כולל

אורך: 9 מ'
רוחב: 2.5 מ'
מערכת סרנים: 11 טון SAF/ROR
מערכת מתלים: 6 כריות אוויר
שלדה: DOMEX

13 צמיגים בגודל 315-80R-22.5 כולל 13 חישוקי מתכת בגודל 9/22.5
יצול: אורך עד 2.2 מ' + ידית הרמה/הורדה
נעילות מלפנים, מאחור כולל נעילה תחתונה לארגז מתחלף
מסוע (קרנית) להעברת ארגזים מתחלפים
במות קליטה עם מכוונים עבור גלגלי הארגזים