JH-31

גרור משטח 3 סרנים 27 טון כולל

אורך: 6.0-7.5 מ'
רוחב המשטח: עד 2.55 מ'
מערכת סרנים: 11 טון SAF/ROR
מתקן להרמת סרן
מערכת מתלים: 6 כריות אוויר

שלדה: DOMEX
ג'אנטים לצמיגים: 12 יח' 9/22.5, 6 יח' 14/22.5
יצול ישר/ חקלאי לפי דרישה
רצפה: 4 מ"מ ST-52
*קיימת אופציה לוילונות