JH-30B

גרור רכין 3 סרנים 27 טון כולל

אורך: עד 9 מ'
אורך הארגז: 6.5 מ', רוחב הארגז: פנימי ממוצע 2.35 מ', גובה הארגז: 1.25-2.16
רצפה/ דפנות HARDOX/3CR12/ST-52 עובי לפי דרישה
דלת אחורית משופעת/ ישרה אטומה ע"י גומי
פתיחה וסגירה ע"י בוסטרים 2 + פיני בטחון
סולמות עליה לארגז

בוכנה: פנימית/ חיצונית
מערכת סרנים: 11 טון SAF/ROR
מערכת מתלים: 6 כריות אוויר
שלדה: DOMEX
ג'אנטים לצמיגים: 12 יח' 9/22.5, 6 יח' 14/22.5
יצול חקלאי באורך 2 מ'